PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO ZAKOUPENÍ REGISTRACE NEBO SLUŽBY společnosti SimpleSite

Před používáním webových stránek nebo zakoupením registrace na SimpleSite si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky a pravidla pro zakoupení registrace a služeb webových stránek společnosti SimpleSite. Když používáte webové služby SimpleSite a souhlasíte se zakoupením registrace pro naše služby webových stránek, prohlašujete, že jste tyto podmínky a pravidla přečetli, pochopili a přijali. Jestliže s těmito podmínkami a pravidly nesouhlasíte, nepoužívejte prosím online produkty a služby webových stránek SimpleSite.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

SimpleSite ApS (dále jen "SimpleSite")
Toldbodgade 31, 3. tv.
DK-1253 Kodaň K
CVR: 27972454
Tel: +45 33 32 17 12
Fax: +45 33 32 17 14
Email: sluzbyzakaznikum@simplesite.com(Jestliže jste již na SimpleSite uživatelem a obracíte se na nás, uvádějte ve své e-mailové zprávě adresu vašich webových stránek na SimpleSite a zprávu nám pošlete z e-mailové adresy, kterou jste použili pro jejich vytvoření.)

PLATBA

Celá platba se přímo vztahuje na registraci SimpleSite PRO nebo SimpleSite E-commerce a všechny další nákupy a funkce produktů, které patří do této registrace. Popis nakupované registrace, její cena a délka platnosti jsou uvedeny v době zakoupení.

Vaše registrace SimpleSite Pro nebo SimpleSite E-commerce je nastavena na automatické obnovování za běžnou cenu registrace, aby se zajistilo, že vaše webové stránky budou online bez přerušení a že nevyprší jejich platnost. Znamená to, že vám bude automaticky odepisována platba 10 dnů před datem vypršení registrace PRO nebo E-commerce.

Službu automatického obnovení můžete zrušit, kdykoliv jste přihlášeni na SimpleSite. Nejzazší datum, kdy můžete zrušit automatické obnovení a vyhnout se dalším platbám, je 10 dní před datem vypršení předplatného vašich webových stránek.

Název domény pro webové stránky SimpleSite si mohou zakoupit pouze držitelé platné registrace typu SimpleSite PRO.

Pokud nebudeme moci vaši registraci obnovit automaticky, budeme vás o tom informovat e-mailem 10 dnů před vypršením vaší registrace PRO nebo E-commerce. Pak budete požádáni, abyste se přihlásili na SimpleSite a provedli platbu na další období registrace.

Můžete zkontrolovat své dřívější platby a vytisknout faktury, když jste přihlášeni na SimpleSite.

PRODUKTY, SLUŽBY A PŘÍSTUP

Zákazníci společnosti SimpleSite mohou získat přístup na platformu SimpleSite PRO a/nebo E-commerce, jakmile společnost SimpleSite zaznamená platbu za registraci. Když je provedena platba pomocí online platebních systémů, např. platební kartou, budete mít okamžitý přístup, jakmile dojde k ověření vaší platby. U jiných typů plateb může trvat několik dnů, než dojde k povolení přístupu.

Držitelé registrace SimpleSite PRO a E-commerce mají právo registraci zrušit do 14 dnů od zakoupení. Jestliže v průběhu těchto 14 dnů použijete službu nebo produkt, ztrácíte právo na zrušení ve lhůtě 14 dnů.

Zákazníci SimpleSite E-commerce mají také možnost v průběhu této 14 denní lhůty na zrušení přejít na registraci SimpleSite PRO.

Nárok na kompenzaci nemůže překročit původní cenu registrace typu PRO nebo E-commerce. Upozorňujeme, že zakoupený online produkt je určen pouze pro použití ze strany zákazníka a nesmí být sdílen, zapůjčen pomocí sdílení hesla, převeden, znovu prodán nebo jakýmkoli jiným způsobem opakovaně distribuován.

Společnost SimpleSite si vyhrazuje právo pozastavit a/nebo ukončit každý nákup online produktů, jestliže zjistí, že třetí strany používají propagační nabídky z cílem dosažení nepovoleného zisku nebo provize.

Odstávka znamená období nedostupnosti nebo omezené dostupnosti online služby společnosti SimpleSite. Společnost SimpleSite nezaručuje dostupnost služby a nemůže být odpovědná v případě jakékoli odstávky nebo problémů s přistoupením ke službě, které mohou čas od času nastat v důsledku aktualizací nebo údržby. Dále společnost SimpleSite neodpovídá za jakoukoli odstávku způsobenou poskytovateli třetích stran, poskytovateli internetu atd. nebo za odstávku způsobenou vyšší mocí.

Společnost SimpleSite si vyhrazuje právo tyto Podmínky a pravidla změnit. Společnost SimpleSite si vyhrazuje právo změnit ceny registrace na základě oznámení nejméně patnáct (15) dnů předem. Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste z důvodu zabezpečení nebo z jiných důvodů změnili vaše přihlašovací údaje.

Stížnosti

Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím našeho zákaznického servisu, zašlete nám prosím znovu svou stížnost zahrnující také odpověď zákaznického servisu a uveďte důvod, proč s jejich rozhodnutím nesouhlasíte.

Stížnost zašlete na complaint@SimpleSite.com.

Abychom Vám co nejlépe mohli pomoct, žádáme Vás, abyste svou stížnost zaslali ze stejné e-mailové adresy, ze které jste kontaktovali zákaznický servis.

Vezměte prosím na vědomí, že naše reklamační oddělení přijme pouze případy, které již byly zodpovězeny naším zákaznickým servisem. Veškeré další dotazy budou předány zákaznickému servisu na sluzbyzakaznikum@SimpleSite.com.

Pokud jste občanem EU a máte pocit, že naše služby nesplnily vaše očekávání, můžete si rovněž stěžovat na webových stránkách úřadu pro elektronické online řešení sporů v mezinárodním prostředí - EU's Online Dispute Resolution - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PODMÍNKY A PRAVIDLA pro používání produktu společnosti SimpleSite

Tímto souhlasíte, že budete službu používat pouze v souladu s touto dohodou, a zejména s tím, že v souvislosti s vytvořením vašich webových stránek SimpleSite poskytnete přesné a úplné informace.

UPOZORNĚNÍ: Váš produkt SimpleSite je poskytován za absolutní podmínky, že nebude používán ke zveřejňování nebo na podporu urážlivého obsahu jakéhokoli druhu. To zahrnuje nevyžádané zasílání obchodních e-mailů, hromadné zasílání e-mailů, hanlivý text, šíření internetových virů, červů, trojských koní a další destruktivní činnost, pornografii, obsah pro dospělé, nebezpečné pronásledování nebo urážky. Při používání této služby nebudete porušovat žádné zákony. Veškerý obsah, který společnost SimpleSite považuje za urážlivý, bude ihned a bez upozornění vymazán bez ohledu na stav registrace vašeho produktu nebo služby SimpleSite. Společnost SimpleSite nebude vracet žádnou platbu za webové stránky SimpleSite, které byly zrušeny kvůli porušení výše uvedených podmínek.

Souhlasíte, že nebudete používat váš produkt společnosti SimpleSite pro vyžadování hesel a dalších osobních informací od třetích stran za žádným nezákonným nebo podvodným účelem. Souhlasíte, že se nebudete nepravdivě vydávat za jakoukoli jinou osobu nebo subjekt nebo že nebudete zavádějícím způsobem vykládat váš vztah k jakékoli osobě nebo subjektu. Souhlasíte, že nebudete předkládat nebo zasílat "spam".

Souhlasíte, že jste výhradně odpovědní za veškerý obsah (data, text, software, hudbu, zvuky, obrázky, fotografie, grafiku, video, zprávy, soubory nebo jakýkoli jiný druh obsahu), který zveřejňujete na vašich webových stránkách SimpleSite a že jste odpovědní za zajištění toho, že váš obsah žádným způsobem neporušuje místní nebo mezinárodní autorská práva. Společnost SimpleSite nesleduje nebo nekontroluje obsah a žádným způsobem neručí za kvalitu nebo povahu obsahu, který jste zveřejnili. Společnost SimpleSite neodpovídá za žádný obsah, který jste zveřejnili na webových stránkách SimpleSite, a nemůže být činěna odpovědnou ve vztahu k jakémukoli nároku vlastníků obsahu z vaší strany nebo třetích stran.

Pokud váš obsah neporušuje podmínky a pravidla, můžete zveřejňovat odkazy na vaše webové stránky SimpleSite, kdykoli budete chtít, a na vašich webových stránkách SimpleSite neplatí žádná omezení pro zveřejňování. Není dovoleno, abyste na vašich webových stránkách SimpleSite zobrazovali fotografie zveřejněné na webových stránkách třetích stran.

Společnost SimpleSite neručí vám, ani třetím stranám za ztrátu nebo zneužití obsahu nebo za přímou či nepřímou finanční ztrátu v souvislosti se zneužitím jakéhokoli obsahu jakékoli povahy.

Společnost SimpleSite neručí za zneužití vašeho hesla způsobené vaší nedbalostí nebo samotným heslem nebo v důsledku hackerského útoku na SimpleSite.

Společnost SimpleSite si vyhrazuje právo udělit policii nebo soudům přístup k obsahu, který jste zveřejnili na vašich webových stránkách SimpleSite. V případě, že má společnost SimpleSite za to, že webové stránky SimpleSite obsahují nezákonný obsah (např. dětskou pornografii atd.) nebo napomáhají účasti na nezákonné činnosti či ji podporují, vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit vaše webové stránky SimpleSite a informovat policii o nezákonném obsahu/činnosti a vaší totožnosti.

Společnost SimpleSite si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění zrušit nebo pozastavit přístup na naše služby a/nebo zablokovat vaše webové stránky.

Společnost SimpleSite si vyhrazuje právo vymazat a deaktivovat SimpleSite a veškerý zveřejněný obsah 3 měsíce po vypršení registrace. To znamená, že vlastník webových stránek SimpleSite má lhůtu 3 měsíce po vypršení registrace, aby si registraci obnovil.

Společnost SimpleSite nemůže přímo či nepřímo ručit za jakoukoli ztrátu jakéhokoli druhu v souvislosti se zrušením a vymazáním webových stránek SimpleSite. Společnost SimpleSite nemůže ručit za jakoukoli ztrátu jakéhokoli druhu v případě, že je služba SimpleSite částečně nebo úplně nedostupná.

Na základě registrace na SimpleSite a uvedení vaší e-mailové adresy poskytujete výslovný souhlas s občasným zasíláním propagačního e-mailového obsahu od společnosti SimpleSite. Pokud si nepřejete dostávat takový propagační obsah / novinky, můžete to kdykoli společnosti SimpleSite oznámit nebo zasílání v našich e-mailech přímo odhlásit. Upozorňujeme, že určité zprávy od nás odhlásit nelze, včetně oznámení o operacích na vašem účtu.

Pokud jste si zřídili vaši bezplatnou registraci na SimpleSite prostřednictvím třetí strany, např. v souvislosti s předplatným časopisu nebo klubovým členstvím, tyto podmínky a pravidla týkající se vypršení a platby nemusí platit. Zkontrolujte prosím podmínky a pravidla pro zkušební registraci od třetí strany.

Copyright

Jestliže si myslíte, že výsledky vaší práce chráněné autorským právem byly na jakýchkoli stránkách SimpleSite použity bez vašeho schválení, pošlete nám prosím zprávu na sluzbyzakaznikum@simplesite.com. Žádosti by měl posílat pouze vlastník autorských práv nebo osoba pověřená jednat jeho jménem.

Domény

Domény podléhají samostatným a dodatkovým podmínkám a ujednáním specifikovaným příslušným síťovým informačním centrem (NCI) nebo registrátorem. Pokud porušíte tyto samostatné podmínky a ujednání, pak můžete přijít o vlastnictví a používání jakékoliv domény, kterou jste koupili, a SimpleSite nemůže nést zodpovědnost za tuto ztrátu. Tyto samostatné podmínky a ujednání mohou obsahovat ustanovení, podle kterých můžete převést a spravovat svou doménu, a také požadavek, abyste poskytli přísně správné a platné kontaktní informace. Přečtěte si více

Regulace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

Klauzule ICANN

Zásady ICANN pro obnovení vypršených registrací (ERRP)

Pokud vaše doména vypršela, pak bude v Automaticky obnovené poskytnuté lhůtě (po dobu 0–45 dní), po které následuje 30-denní Poskytnutá lhůta pro uplatnění. Po konci Poskytnuté lhůty pro uplatnění nebudete svůj název domény moct obnovit. Název vaší domény se uvolní k registraci třetích stran.
Lhůta pro uplatnění je navržena tak, aby vlastníci domény měli poslední příležitost k udržení svého názvu domény dříve, než se stane dostupným veřejnosti. Nicméně, cena udržení domény je během období uplatnění 100 $ USD. Přečtěte si více

INFORMACE VLASTNÍKA

Tyto webové stránky poskytuje:
SimpleSite ApS
Toldbodgade 31, 3.tv.
DK-1253 Kodaň K
Telefon: +45 3332 1712
Email: sluzbyzakaznikum@simplesite.com

POUŽÍVÁNÍ COOKIES NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Tyto webové stránky používají cookies pro zapamatování vašeho nastavení a statistiky pro sledování, kolik lidí navštěvuje naše webové stránky.

COOKIES

Tyto webové stránky využívají cookies v souladu s výše uvedeným využitím. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve vašem prohlížeči, aby poznal váš počítač při opakovaných návštěvách. V našich cookies se neukládají žádné osobní informace a cookies nemohou obsahovat žádný vir.

JAK DLOUHO JSOU COOKIES UKLÁDÁNY

Cookies se samy smažou po uplynutí určitého počtu měsíců (přesný počet se liší), ale jsou při každé návštěvě obnovovány.

JAK SMAZAT VAŠE COOKIES

Cookies můžete kontrolovat a/nebo mazat, jak chcete – více informací najdete na AllAboutCookies.org. Všechny cookies, které jsou již na vašem počítači, můžete smazat a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby je nevytvářely.

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY VYUŽÍVAJÍ COOKIES OD GOOGLE ANALYTICS

Tyto webové stránky využívají cookies od Google Analytics pro záznam počtu návštěv na webových stránkách.
Cookies od Google Analytics můžete vypnout zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout